Skip to main content

Posts

Featured

DOĞADA "İŞ BİRLİĞİ YA DA SÖMÜRÜ"

  İşbirliğine dayalı ilişkiler hileye açıktır, tehlike de arz ederler ve hatta kuşlar arasında bile mutualizm ve parazitizm arasındaki bağlantı sıklıkla belirsizleşir. Örneğin, Afrika savanlarında büyük otoburların sırtlarındaki keneleri yiyen kenekuşları diye bir grup var, İngilizce yaygın isimleri “oxpecker”. Çoğu zaman bu davranış, her iki taraf için de faydalıdır; ancak yapılan gözlemler, kene sayısının az olduğu durumlarda, kenekuşlarının kenelerin konakları üzerinde açtığı yaralarından doğrudan kanı emmekte tereddüt etmediklerini göstermiştir. Kalahari Çölü'nde çatal kuyruklu drongo guguğu ( Surniculus dicruroides , Fork-tailed Drongo-Cuckoo), meerkat olarak isimlendirilen memelilerden kasapkuşlarına kadar karışık türden bir grup beslenen tür grubu için sıklıkla gözcülük yaparlar. Bu ekstra güvenlik, diğerlerinin beslenmeye odaklanmasını sağlar, böylece sürekli olarak gökyüzünü tehlike için tarayarak zaman harcamazlar. Bu gruplardaki çoğu tür sosyal olup, yiyecekleri toprakta

Latest Posts

KUŞLARDA TİCARİ İLİŞKİLER ve AVANTAJLAR

Çaprazgagalar: Birlikte Evrimin En Güzel Örneği…

Cinsiyet Ayrımcılığından Bireysel Uzmanlaşmaya

Gaga Evriminden Kuyruk Adaptasyonlarına: Kuşların evrimsel ekolojik dinamikleri…

Çeşitlilik: Bir arada yaşamanın anahtarı...

Yok olma sınırındaki kayıp türler…

Refugia, the origin of species, and global climate change…

Dünyadakİ ağaç türlerİnİn sayısı...

Bugün dünya sulak alanlar günü…

Yaşanmaz bİr Dünya’ya doğru mu?